ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης Αρίθμησης Ακινήτου
Αίτηση Για Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας - Οφειλής Σε Γη
Αίτηση Εντός - Εκτός Σχεδίου
Γενική Αίτηση Τεχνικής Υπηρεσίας


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Άδειας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Αίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου
Αίτηση Μεταβίβασης Δικαιώματος Εκμετάλευσης Περιπτέρου
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Για Εγκατάσταση Κ.Υ.Ε. Στη Συγκεκριμένη Τοποθεσία


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αίτηση Αλλαγής Διεύθυνσης Σε Λογαριασμούς Και Ειδοποιήσεις
Αίτηση Νέας Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Μετονομασίας Λογαριασμού Ύδρευσης
Αίτηση Σύνδεσης Στο Δίκτυο Αποχέτευσης
Αίτηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτροδότησης
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μη Χρήσης Και Ηλεκτροδότησης Ακινήτου
Αίτηση - Δήλωση Τέλους 0.5%
Αίτηση - Δήλωση Κτίσματος Ν. 2130/93
Αίτηση - Δήλωση Οικοπέδου Ν. 2130/93


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Μεταδημότευσης
Αίτηση Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Αίτηση Μεταδημότευσης Λόγω Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση Καταγγελία
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Βιβλίου Συμβάντων
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Καταστροφής Οχήματος
Αίτηση Ένστασης Κατά Βεβαίωσης Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας
Αίτηση Ένστασης Κατά Βεβαίωσης Παράβασης Οχήματος


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Αίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
Αίτηση Παραχώρησης Μαρμάρινης Οστεοθήκης
Αίτηση Παράτασης Ταφής
Αίτηση Ανανέωσης Μαρμάρινης Οστεοθήκης